PROIECTE NAȚIONALE

PROIECTE EXTRACURRICULARE ȘI EXTRAȘCOLARE

Programul „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

Programul „Strategia Națională de Acțiune Comunitară” (S.N.A.C.)