PROIECTE EUROPENE

Școala Gimnazială Specială Nr. 2

Proiecte europene

Școala Gimnazială Specială Nr. 2 a obținut Acreditarea Erasmus, atât în domeniul formare profesională – VET, cât și în domeniul educație școlară. Aceasta este o confirmare a calității proiectelor europene derulate până în prezent. Prin obținerea acestei acreditări, Școala Gimnazială Specială Nr. 2, va putea participa în perioada 2021-2027 la proiecte europene din cadrul noului program Erasmus, având procedură simplificată.

„Școală Europeană” – 2017

PROIECTE ERASMUS+

EDUCAȚIE INCLUZIVĂ DE CALITATE CU PROFESORI SPECIALIZAȚI LA NIVEL EUROPEAN – BEST-EU

TIP PROIECT: ERASMUS+, KA1,  mobilități individuale de formare pentru personalul didactic

NR. PROIECT: 2020-1-RO01-KA101-079457

BUGET PROIECT: 34200 Euro

PERIOADA DE DERULARE: 01 noiembrie 2020 – 31 iulie 2022

BENEFICIAR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

PARTENERI: eduKarjala – Joensuu, Finlanda și ITC International – Praga, Republica Cehă

OBIECTIV: Furnizarea de servicii educaționale de calitate în domeniul educației incluzive, în vederea asigurării egalității de șanse prin dezvoltarea competențelor cadrelor didactice de a utiliza strategii de lucru specifice educației incluzive, care să conducă la creșterea calității

actului educațional oferit elevilor cu CES, în conformitate cu practicile de la nivel european pentru o mai bună incluziune școlară și socială a elevilor cu CES.

GRUP ȚINTĂ: 16 cadre didactice

ACTIVITĂȚI: 16 mobilități, distribuite în câte 2 fluxuri de participare la cursuri de formare

REZULTATE:  Logo proiect; workshopuri cadre didactice, părinți; culegere de modele adaptări curriculare și programe de intervenție  personalizată; ghid de facilitare a incluziunii școlare a elevilor cu CES; simpozion național privind educația incluzivă; articole; colț Erasmus+

TEACH ME DIFFERENTLY – TMD

TIP PROIECT: ERASMUS+, KA2, parteneriat strategic, proiect de schimb interșcolar, domeniul educație școlară

NR. PROIECT: 2019-1-AT01-KA229-051500_6

BUGET PROIECT ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2: 15808 Euro

PERIOADA DE DERULARE: 01 noiembrie 2019 – 31 octombrie 2022

COODONATOR: BUNDESHANDELSAKADEMIE –  LAA AN DER THAYA, AUSTRIA

PARTENERI: Agios Georgios Lyceum – Larnaca, Cipru; 2nd Gymnasium of Xanthi – Xanthi, Grecia; Escola Secundária de Francisco Franco – Funchal, Portugalia; Școala Gimnazială Specială Nr. 2 – București, România; Tehnicka Skola Vlasotince – Vlasotince, Serbia

OBIECTIVE: Utilizarea unor metode atractive de predare, pentru a facilita procesul de învățare al elevilor cu diferite stiluri de învățare.

ACTIVITĂȚI: cinci activități de predare/învățare/formare pentru elevi și o activitate de predare/învățare/formare pentru cadre didactice

REZULTATE: logo proiect; listă de caracteristici privind diferențele

dintre elevi; strategii pentru a face față cu succes acestor diferențe; exemple pentru strategii de învățare diferențiate, individualizate și personalizate; ghid de bune practici; buletine informative; chestionare; photobook; site-ul web al proiectului; colț Erasmus+.

ACCES LA PREGĂTIRE PROFESIONALĂ DE CALITATE PENTRU ELEVII/TINERII CU DIZABILITĂȚI MINTALE – ACCESS4ALL

TIP PROIECT: ERASMUS+, KA1,  mobilități de formare profesională (VET)

NR. PROIECT: 2019-1-RO01-KA102-062649

BUGET PROIECT: 188940 Euro

PERIOADA DE DERULARE: 01 septembrie 2019 – 31 august 2021

BENEFICIAR: CONSORȚIUL ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL BUCUREȘTEAN

APLICANT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

PARTENERI: ESCOLA PROFISSIONAL DO MONTIJO – Associação Para un Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo, Florineve, Portugalia, EKIP Europa, Spania, HOTEL MINU di Gesualdo Marciano, Italia

GRUP ȚINTĂ: 40 elevi cu deficiențe mintale severe/accentuate.

ACTIVITĂȚI: 40 de mobilități, distribuite în câte 4 fluxuri, pentru elevi – stagii de formare profesională

EGALITATE DE ȘANSE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI ÎN CONTEXT EUROPEAN – EQUAL4ALL

TIP PROIECT: ERASMUS+, KA1,  mobilități de formare profesională (VET)

NR. PROIECT: 2018-1-RO01-KA102-048475

BUGET PROIECT: 188940 Euro

PERIOADA DE DERULARE: 01 septembrie 2018 – 31 august 2019

BENEFICIAR: CONSORȚIUL ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL BUCUREȘTEAN

APLICANT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

PARTENERI: Associação Para un Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo – AFPDM, Portugalia, Fundação C.O.I (Centro de Ocupação Infantil), Portugalia, Centro Studi Formazione Orientamento (Ce.S.F.Or.) Italia, Iniciativas de Proyectos de Formacion-IPF International, Spania.

GRUP ȚINTĂ: 40 elevi cu deficiențe mintale severe/accentuate.

ACTIVITĂȚI: 40 de mobilități, distribuite în câte 4 fluxuri, pentru elevi – stagii de formare profesională.

INSERŢIA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI MINTALE – FUNDAMENT AL INCLUZIUNII SOCIALE DE CALITATE - VET4INCLUSION

TIP PROIECT: ERASMUS+, KA1,  mobilități de formare profesională (VET)

NR. PROIECT: 2017-1-RO01-KA102-036361

BUGET PROIECT: 158140 Euro

PERIOADA DE DERULARE: 01 septembrie 2017 – 31 august 2018

BENEFICIAR: CONSORȚIUL ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL BUCUREȘTEAN

APLICANT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2

PARTENERI: Associação Para un Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo – AFPDM, Portugalia, Fundação C.O.I (Centro de Ocupação Infantil), Portugalia, Centro Studi Formazione Orientamento (Ce.S.F.Or.) Italia, Iniciativas de Proyectos de Formacion-IPF International, Spania.

OBIECTIV GENERAL: creșterea gradului de inserție socio-profesională a elevilor cu dizabilități mintale, prin dobândirea de către acețtia de competențe specifice unor ocupații, creșterea adaptabilității sociale, precum și a gradului de autonomie și independență, formarea unor comportamente specifice vieții active de adult, în scopul asigurării unei incluziuni sociale reale și viabile.

GRUP ȚINTĂ: 40 elevi cu deficiențe mintale severe/accentuate.

ACTIVITĂȚI: 40 de mobilități, distribuite în câte 4 fluxuri, pentru elevi – stagii de formare profesională.

GAme-based education or how to Make lEarning eaSier - GAMES

TIP PROIECT: ERASMUS+, KA2, parteneriat strategic numai între școli, domeniul educație școlară

NR. PROIECT: 2017-1-AT01-KA219-035048_6

BUGET PROIECT ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2: 11420 Euro

PERIOADA DE DERULARE: 01 noiembrie 2017 – 29 februarie 2020

COODONATOR: BUNDESHANDELSAKADEMIE –  LAA AN DER THAYA, AUSTRIA

PARTENERI: 2nd Gymnasium of Xanthi – Xanthi, Grecia; Alytaus Profesinio Rengimo Centras – Alytus, Lituania; Școala Gimnazială Specială Nr. 2 – București, România; Ahmet Cuhadaroğlu Ortaokulu – Istanbul, Turcia

OBIECTIVE: formarea elevilor și cadrelor didactice în programarea web de bază utilizând HTML5 și Java Script; crearea de către elevi, cu ajutorul cadrelor didactice, a unor jocuri educaționale video simple; implementarea jocurilor educaționale video create în procesul învățării.

ACTIVITĂȚI: o întâlnire transnațională de proiect, cinci activități de predare/învățare/formare pentru elevi și o activitate de predare/învățare/formare pentru cadre didactice

REZULTATE: logo proiect; buletine informative și rapoarte de progres; chestionare și interviuri pentru colectarea datelor și evaluare; curs Moodle cu elementele gamificării; jocuri video și evaluări ale jocurilor; materiale video realizate de elevi; publicații ale profesorilor; ghid de bune practici; site-ul web al proiectului; colț Erasmus+.

Proiectul a fost ales de Comisia Europeană „EXEMPLU DE BUNE PRACTICI” la nivel european.

FACILITAREA TRANZIŢIEI DE LA ȘCOALĂ LA VIAŢA ACTIVĂ A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI MINTALE ACCENTUATE ȘI GRAVE - SCHOOL2LIFE

TIP PROIECT: ERASMUS+, KA1,  mobilități de formare profesională (VET)

NR. PROIECT: 2015-1-RO01-KA102-014754

BUGET PROIECT: 260550 Euro

PERIOADA DE DERULARE: 01 iunie 2015 – 31 mai 2017

BENEFICIAR: CONSORȚIUL ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL BUCUREȘTEAN

APLICANT: Școala Gimnazială Specială Nr. 2

PARTENERI: Associação Para un Formação Profissional e Desenvolvimento de Montijo – AFPDM, Fundação C.O.I (Centro de Ocupação Infantil)

OBIECTIV GENERAL: creșterea calității formării profesionale în învățământul special și facilitarea tranziției elevilor cu dizabilități mintale accentuate și grave de la școală la viața activă prin dobândirea de noi competențe, creșterea gradului de autonomie și independență, a adaptabilității sociale, formarea unor comportamente specifice vieții active de adult.

GRUP ȚINTĂ: 48 elevi cu deficiențe mintale severe/accentuate, 27 cadre didactice și 2 inspectori școlari.

ACTIVITĂȚI: 81 de mobilități, distribuite în câte 6 fluxuri: 48 de mobilități pentru elevi – stagii de formare profesională și 33 de mobilități pentru cadre didactice – activități de tip job shadowing.

Proiectul a fost ales de Comisia Europeană „EXEMPLU DE BUNE PRACTICI” la nivel european.

RESPONSIBLE EUROPEAN DIGITAL CITIZENS - REDIC

TIP PROIECT: ERASMUS+, KA2,  parteneriat strategic numai între școli, domeniul educație școlară

NR. PROIECT: 2015-1-AT01-KA219-00508_5

BUGET PROIECT ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ NR. 2: 9850 Euro

PERIOADA DE DERULARE: 01 septembrie 2015 – 31 august 2017

COODONATOR: BUNDESHANDELSAKADEMIE –  LAA AN DER THAYA, AUSTRIA

PARTENERI: 2nd Gymnasium of Xanthi – Xanthi, Grecia; Alytaus Profesinio Rengimo Centras – Alytus, Lituania; Instituto de Almalaguês – Coimbra, Portugalia; Școala Gimnazială Specială Nr. 2 – București, România; Ahmet Cuhadaroğlu Ortaokulu – Istanbul, Turcia.

OBIECTIVE: cercetarea și analizarea bunelor practici în utilizarea responsabilă a social media; dezvoltarea abilităților de comunicare a elevilor într-o limbă străină; promovarea cetățeniei active prin materiale inovative de predare/învățare; consolidarea identității europene prin înțelegerea diversității culturale.

ACTIVITĂȚI: două întâlniri transnaționale de proiect, cinci activități de predare/învățare/formare pentru elevi și o activitate de predare/învățare/formare pentru cadre didactice

REZULTATE: logo proiect; colțul Erasmus+, șase buletine informative; lucrare științifică; ghid de bune practici; chestionare și interviuri pentru colectare de date și evaluare; eseuri și videoclipuri realizate de elevi

Proiectul necompetitiv sistemic al Ministerului Educației, POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 || Profesionalizarea carierei didactice - PROF

Ministerul Educației, în calitate de beneficiar, implementează, în parteneriat, proiectul necompetitiv sistemic POCU/904/6/25, cod SMIS 146587 – Profesionalizarea carierei didactice – PROF, în  conformitate cu precizările din Contractul de finanțare nr. 32811/31.03.2021.

Obiectivul general – Asigurarea mentoratului profesional pe durata întregii cariere didactice, în sistemul de învățământ preuniversitar, prin crearea unui sistem național coerent și fiabil de formare profesională și de dezvoltare a competenței didactice, ca formare psihopedagogică, necesare ocupării și exercitării unei funcții didactice precum și obținerii performanței pedagogice în învățământul preuniversitar din România, în activitatea de predare/formare și în activitatea de management educațional, în contextul procesului global de digitalizare a sistemelor de educație.

Site-ul proiectului PROF: https://grants.ulbsibiu.ro/prof-mentorat/

Link-ul proiectului PROF – Ministerul Educației: https://www.edu.ro/PROF

Link-ul proiectului PROF – Partener CCD Ilfov – https://ccdilfov.ro/profesionalizarea-carierei-didactice-prof/