Istoric

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR. 1, BUCUREȘTI

Istoric

Înființată în anul 1963 sub denumirea de „Şcoala Ajutătoare Nr. 7″, instituţia și-a desfășurat activitatea instructiv-educativ-recuperatorie în strada Doamna Ghica nr. 5, având înscriși 110 elevi, cuprinși în 7 clase.
În anul 1965 și-a schimbat denumirea în „Şcoala Ajutătoare Nr. 2“, funcționând cu 9 clase în imobilul din strada Popa Petre nr. 31. Din 1976 s-a extins și în imobilul de pe aceeași stradă, la nr. 41, mărind planul de școlarizare la 220 elevi, cuprinși în 14 clase.
În anul 1991 și-a schimbat denumirea în „Şcoala Specială Nr. 2“, iar din iunie 2005, școala își desfășoară activitatea doar în imobilul de la numărul 31 din strada Pope Petre.
Din septembrie 2011, Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia” a devenit structură arondată Școlii Gimnaziale Speciale Nr. 2. În anul școlar 2021-2022, Școala Gimnazială Specială Nr. 2 funcționează cu un număr de 15 clase și cu un efectiv de 123 elevi cu dizabilități intelectuale moderate și ușoare și dizabilități intelectuale grave, severe, și/sau asociate la adresa din strada Popa Petre nr.31. Centrul de Pedagogie Curativă și Terapie Socială „Corabia”, funcționează, ca alternativă educațională, cu un număr de 11 clase și cu un efectiv de 57 de elevi cu dizabilități intelectuale grave, severe și/sau asociate.
Începând cu anul școlar 2021-2022, Școala Gimnazială Specială Nr. 2 va avea două noi niveluri de școlarizare: preșcolar special și profesional special, acreditate de A.R.A.C.I.P.
În anul 2017, Școala Gimnazială Specială Nr. 2 a obținut certificatul de „Școală Europeană”, pentru perioada 2017-2022.

În anul 2021, Școala Gimnazială Specială Nr. 2 a obținut Acreditarea Erasmus+ pentru două domenii: formare profesională VET și educație școlară.

În anul 2022, Școala Gimnazială Specială Nr. 2 a obținut certificatul de „Școală Europeană”, pentru perioada 2022-2025.

În anul 2023 și-a schimbat denumirea în Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, București.

Misiunea

Prin formarea și dezvoltarea profesională permanentă a cadrelor didactice, prin valorificarea oportunităților de internaționalizare, care decurg din proiectele europene, precum și din contactele profesionale derivate din participarea la mobilitățile în spațiul european, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1, București, și-a asumat misiunea de a asigura copiilor/elevilor săi premisele unei educații și formări profesionale de calitate de nivel european, în spiritul educaţiei incluzive şi a valorilor democraţiei, în vederea facilitării integrării într-o societate în care internaționalizarea și digitalizarea joacă un rol important.

VIZIUNEA

Un învățământ incluziv la standarde europene de calitate, într-o școală europeană deschisă tututor!